Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Παιδικό Γλαύκωμα

Γενικά

Το Τμήμα Παιδικού Γλαυκώματος ιδρύθηκε το 2015 από ειδικούς στην παθολογία και τη χειρουργική του γλαυκώματος ενηλίκων και παιδιών. Σε ό,τι αφορά το παιδιατρικό γλαύκωμα, το Τμήμα Παιδικού Γλαυκώματος είναι το πρώτο οργανωμένο τμήμα που δημιουργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Το γλαύκωμα είναι μια οπτική νευροπάθεια, η οποία οδηγεί σε χαρακτηριστικές βλάβες του οπτικού νεύρου, και απώλεια οπτικού πεδίου. Συνήθως δε δίνει συμπτώματα, και για αυτό τον λόγο είναι πολύ ύπουλο.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Εξωτερικά ιατρεία

Η κλινική εξέταση των ασθενών γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένες οφθαλμολογικές μονάδες του τμήματος παιδικού γλαυκώματος. Οι έφηβοι άνω των 14 ετών και οι ενήλικες εξετάζονται στο Τμήμα γλαυκώματος Ενηλίκων.

Τα παιδιά από 4 έως 14 ετών, εξετάζονται στο παιδοφθαλμολογικό ιατρείο. Τα παιδιά έως 3 ετών, εξετάζονται στο παιδιατρικό τμήμα με ειδικά φορητά μηχανήματα, κατάλληλα για τα παιδιά.

Χειρουργεία

Όταν δεν έχουμε καλή συνεργασία στα παιδιά κάτω των 3 ετών και υπάρχει υποψία παιδικού γλαυκώματος, η εξέταση γίνεται γρήγορα στο χειρουργείο με απλή μέθη με μάσκα.

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως, κλινική εξέταση, βυθοσκόπηση και γωνιοσκοπία.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των laser, που πραγματοποιούνται στο τμήμα παιδικού γλαυκώματος, καλύπτουν όλο το φάσμα των γλαυκωμάτων σε ενήλικες και παιδιά.

Πολυεπίπεδη διαχείριση

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέρει συνεργασία με άλλους τομείς που αφορούν τα παιδιά με γλαύκωμα, όπως παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους.

Ασθένειες

Παιδικό γλαύκωμα Διαβάστε περισσότερα

Το παιδικό γλαύκωμα είναι ένα σπάνιο νόσημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κληρονομικό. Το πρωτοπαθές συγγενές γλαύκωμα αφορά μια στις 10.000 γεννήσεις ετησίως. Το παιδικό γλαύκωμα μπορεί να εμφανισθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά αποκαλείται συγγενές, όταν εμφανίζεται μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής. Το παιδικό γλαύκωμα μπορεί να αφορά τον ένα ή και τους δύο οφθαλμούς.

Πού οφείλεται το παιδικό γλαύκωμα;

Το παιδικό γλαύκωμα οφείλεται σε μία δυσλειτουργία της γωνίας αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού μέσα στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού. Αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω κακής ανάπτυξης της περιοχής κατά την εμβρυική ηλικία. Η χαμηλή αποχέτευση του υγρού δεν μπορεί να εξισορροπήσει την παραγωγή του και οδηγεί σε συσσώρευση του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Αν αυτή η αύξηση δεν ελεγχθεί γρήγορα, επέρχεται βλάβη στο οπτικό νεύρο, την οποία ονομάζουμε γλαύκωμα.

Τι συμπτώματα δίνει το παιδικό γλαύκωμα;

Βασικό σύμπτωμα του συγγενούς γλαυκώματος, είναι ο βούφθαλμος. Η λέξη αυτή προέρχεται από το «οφθαλμός βοός», εννοώντας δηλαδή ότι το ματάκι του παιδιού μεγαλώνει λόγω της αυξημένης πίεσης που υφίσταται εσωτερικά. Σε υψηλότερες πιέσεις αυτό συνοδεύεται και από οίδημα στον κερατοειδή, στον οποίο δίνει μία απόχρωση λευκο-κυανή και προκαλεί ευαισθησία στο φως και δακρύρροια. Όταν η αύξηση της πίεσης γίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, δε συνοδεύεται από κάποιο σύμπτωμα. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα ύπουλη. Θα πρέπει λοιπόν, να ελέγχουμε τα παιδιά μας για γλαύκωμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της τάξεως της διετίας.  

Πώς γίνεται η διάγνωση του παιδικού γλαυκώματος;

Η πρώτη και μεγίστης σημασίας αφύπνιση γίνεται από τους γονείς ή τον παιδίατρο, που θα παρατηρήσουν την αλλαγή στα μάτια του παιδιού. Η άμεση παραπομπή σε γλαυκωματολόγο, εξειδικευμένο σε παιδιά, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη και μη αναστρέψιμη μείωση της οράσεως.

Η διάγνωση του παιδικού γλαυκώματος γίνεται με κλινική εξέταση, βυθοσκόπηση, γωνιοσκοπία, δηλαδή εξέταση της γωνίας αποχέτευσης του υγρού και μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της έλλειψης συνεργασίας του παιδιού κάτω των τριών ετών, χρησιμοποιούμε μια μέθοδο ελαφράς μέθης με μάσκα. Η μέθοδος αυτή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού, μας επιτρέπει γρήγορα και αξιόπιστα να βγάλουμε διάγνωση, αλλά και να παρακολουθήσουμε την πορεία της νόσου του παιδικού γλαυκώματος.

Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει;

Τα παιδικά γλαυκώματα μπορεί να συνδυάζονται και με άλλα προβλήματα του οφθαλμού που αφορούν τον κερατοειδή, την ίριδα, τον φακό, τον ραγοειδή χιτώνα ή τον αμφιβληστροειδή. Μπορεί επίσης τα παιδικά γλαυκώματα να αποτελούν μέρος συνδρόμων ή άλλων παθήσεων που αφορούν και άλλα συστήματα του σώματός μας, όπως το νευρικό, το καρδιοαγγειακό, το ουροποιητικό ή το μυοσκελετικό.

Θεραπεία παιδικού γλαυκώματος

Τα παιδικά γλαυκώματα έχουν διαφορετική συμπεριφορά και πορεία από τα γλαυκώματα των ενηλίκων. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στους ενήλικες, δεν έχουν μεγάλη επιτυχία στα παιδιά. Η αρχική θεραπεία του παιδικού γλαυκώματος γίνεται με κολλύρια. Είναι όμως δύσκολο να ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο την πίεση και οδηγούμεθα πολύ συχνά σε χειρουργείο.

Τα χειρουργεία που χρησιμοποιούνται για γλαύκωμα, έχουν όλα ως σκοπό την διευκόλυνση αποχέτευσης του υγρού, ώστε να πέσει η ενδοφθάλμια πίεση.

Τέτοια χειρουργεία είναι η γωνιοτομία, η τραμπεκουλοτομή, η τραμπεκουλεκτομή, η ένθεση βαλβίδος ή τα laser.

Η επιλογή τους γίνεται ανάλογα με το στάδιο και τον τύπο του γλαυκώματος, καθώς και με την ηλικία του παιδιού.

Για τα συγκεκριμένα παιδιά απαιτείται πολυδιάστατη αντιμετώπιση λόγω της μειωμένης όρασης, αλλά και των συνοδών προβλημάτων που μπορεί να έχουν.

Έτσι, η συνεργασία με παιδίατρο, αναπτυξιολόγο, φυσιοθεραπευτή και τον δάσκαλο, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του οφθαλμιάτρου, και εντέλει την ποιότητα ζωής του παιδιού.

Υπάρχει περίπτωση να εμφανίσει γλαύκωμα το επόμενό μου παιδί;

Πολλά από τα παιδικά γλαυκώματα είναι κληρονομικά. Με μία απλή εξέταση αίματος των γονέων και του παιδιού, ο γενετιστής μπορεί πολλές φορές να ταυτοποιήσει το παθολογικό γονίδιο που προκαλεί γλαύκωμα.

Εν συνεχεία, σε συνεργασία με τον μαιευτήρα της μητέρας γίνεται προ-εμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης γλαυκώματος στο επόμενο παιδί.

Η γρήγορη, εύστοχη και πολυδιάστατη διαχείριση του παιδικού γλαυκώματος είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Γιατί εμάς

Στο Τμήμα μας υπάρχει εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε όλες τις μορφές γλαυκώματος.

Εφαρμόζονται αυστηρά τα πρωτόκολλα διαχείρισης του γλαυκώματος ενηλίκων και παίδων, όπως αυτά επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Εταιρείες Γλαυκώματος, αλλά και από την συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Οι επεμβάσεις ακολουθούν δοκιμασμένα χειρουργικά πρωτόκολλα, όπως το Moorfields Safer Surgery System. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα υπήρξαν πάντοτε εφάμιλλα, αν όχι και καλύτερα, από τα αναφερόμενα στις διεθνείς έρευνες και τα εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού.

Η εξέταση για παιδικό γλαύκωμα στους μικρούς ασθενείς κάτω των 3 ετών, γίνεται με ελαφρά μέθη, χωρίς την δυσάρεστη φλεβοπαρακέντηση, με πολύ φιλική και ήρεμη προσέγγιση που δεν τραυματίζει ψυχολογικά ούτε το παιδί, αλλά ούτε τους γονείς. Τα παιδιά κοιμούνται και ξυπνούν πρακτικά στην αγκαλιά της μητέρας τους.

Η πλαισίωση των μικρών ασθενών μας, καθώς και των γονέων τους, γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθοδήγηση, υπομονή και φροντίδα, και ακολουθεί πιστά την διεθνή πρακτική πολυεπίπεδης διαχείρισης που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές του παιδικού γλαυκώματος.

Το επίπεδο ιατρικής του τμήματος, ιδιαίτερα στο παιδικό γλαύκωμα, αναγνωρίζεται και αναζητείται ακόμη και από ασθενείς του εξωτερικού.

Ιατροί Τμήματος

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οφθαλμίατρος Ενηλίκων & Παίδων

Διευθυντής του Τμήματος Γλαυκώματος Ενηλίκων & Παίδων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

O Νικόλαος Π. Ματθαίου απεφοίτησε με τιμητική διάκριση από την Πρότυπο Σχολή Αναβρύτων. Σπούδασε Ιατρική στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain του Βελγίου. Το 1989 μετεκπαιδεύτηκε στην προληπτική ιατρική των βρεφών και νηπίων στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain. Το 1990-1991...

 

Δείτε ακόμη

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το όνομα και το e-mail σας
για να εγγραφείτε στο newsletter μας

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διστόμου 5-7, Μαρούσι, ΤΚ. 151 25

210 6862339/397

[email protected]

www.paidiatriko.gr

SITEMAP

Αρχική

Πληροφορίες

Για εμάς

Επικοινωνία

Ασθένειες

Ιατροί

Νέα/Προσφορές

Κλείστε Ραντεβού

Ιατρικός Κόσμος

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ©2016 | DISCLAIMER |   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Made by ZONEPAGE

 

Παιδικό Γλαύκωμα | www.paidiatriko.gr

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.