ΧΟΥΝΤΗ ΑΡΕΤΗ

ΧΟΥΝΤΗ ΑΡΕΤΗ
Ορθοπεδικός Παίδων

Επιμελήτρια Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ιατρική Σχoλή Πανεπιστημίου Αθηνών (εισαγωγή μέσω πανελλήνιων εξετάσεων) ...