Αμβλυωπία

Αμβλυωπία, ύπαρξη δηλαδή ενός «τεμπέλικου ματιού» (7% των ανθρώπων)

Πότε παρατηρείται: META TO 3ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Oρισμός: μειωμένη οπτική οξύτητα ενός ή και των δύο ματιών που επιμένει παρά την διόρθωση κάθε διαθλαστικής ανωμαλίας, ενώ η φυσική εξέταση δεν αποκαλύπτει οργανική αιτία που να την δικαιολογεί. Το τεμπέλικο μάτι δεν θα μπορεί να δει καλά ποτέ και αυτό δεν αντιστρέφεται ούτε με γυαλιά ούτε με επέμβαση.

Αιτίες: στραβισμός, νυσταγμός, ανισομετρωπία (βλ. πιο κάτω), αμετρωπία, εξ ανοψίας (δηλ. από οποιαδήποτε αιτία εμποδίζει τον σχηματισμό εικόνας στον αμφιβληστροειδή π.χ. συγγενής καταρράκτης, θόλωση κερατοειδούς κ.λπ.)

Θεραπεία: Αντιμετωπίζεται με διόρθωση κάθε διαθλαστικού σφάλματος, ανάταξη οποιουδήποτε πιθανού εμποδίου επί του οπτικού άξονα και κλείσιμο του καλού ματιού (full time ή part time ή με την χρήση κολλυρίων), ώστε να εξασκήσουμε το τεμπέλικο μάτι. Εάν δεν αντιμετωπισθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής και μέχρι την ηλικία των 9 ετών, γίνεται μόνιμη.

Παιδιά με ανισομετρωπία ή στραβισμό, πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά και έγκαιρα αποφεύγοντας την ύπαρξη ενός τεμπέλικου ματιού που θα τα συνοδεύει σε όλη τους την ζωή.