Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Γενικά

Η Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΠΜΕΘ) του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί την ασπίδα ασφαλείας στη λειτουργία όλων των Κλινικών, παθολογικών και χειρουργικών.

Αφενός η ΠΜΕΘ καλείται να συνδράμει στην αντιμετώπιση κάθε επείγοντος και οξέως περιστατικού του νοσοκομείου διασφαλίζοντας την άμεση και αποτελεσματική ανάταξη των διαταραχών της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων. Αφετέρου αναλαμβάνει την υποστήριξη των παιδιών που υφίστανται μία θεραπευτική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργικότητας των ζωτικών οργάνων κατά την άμεση μετά την παρέμβαση περίοδο.

Η λειτουργία της ΠΜΕΘ διέπεται από τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές της Παιδιατρικής Εντατικολογίας καθώς και από τις προδιαγραφές και οδηγίες της Τεκμηριωμένης Ιατρικής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η αποτελεσματικότητα της ΠΜΕΘ βασίζεται στο έμπειρο και αφοσιωμένο ιατρονοσηλευτικό της προσωπικό καθώς και στην επάρκεια και ασφάλεια υλικού και μηχανημάτων.

Τέλος, η συνολική αποστολή της ΠΜΕΘ περιλαμβάνει την εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού κόσμου μεταλαμπαδεύοντας γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη μακροχρόνια άσκηση της Παιδιατρικής Εντατικολογίας.

Ιατροί Τμήματος

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Αναισθησιολόγος - Παιδοκαρδιοαναισθησιολόγος

Διευθυντής Παιδιατρικής ΜΕΘ του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Παιδίατρος – Εντατικολόγος

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Παιδιατρικής ΜΕΘ του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών