ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακτινολόγος

Διευθυντής Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας Ιατρικού Κέντρου Αθηνών