ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ακτινολόγος - Παίδων

Διευθύντρια Παιδο-Ακτινολογικού Τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε την Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κ.Υ. Βελεστίνου και ειδικεύτηκε στην Ακτινοδιαγνωστική στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία», ΠΓΝΑ Λαϊκό, ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς. Ως ειδικευμένη γιατρός ασχολήθηκε εξαρχής και αποκλειστικά με την...