ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών