ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ
Παιδογαστρεντελόγος – Ηπατολόγος

Επικεφαλής του Τμήματος Παιδιατρικής Ηπατολογίας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Επαγγελματική Εμπειρία

2017-σήμερα: Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών