ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ
Παιδογαστρεντελόγος – Ηπατολόγος

Επικεφαλής του Τμήματος Παιδιατρικής Ηπατολογίας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Επαγγελματική Εμπειρία