ΦΛΩΡΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΦΛΩΡΟΥ ΑΛΙΚΗ
Ψυχολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Με Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάπτυξη του Παιδιού – «MSc in Child Development»- από το ...