ΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Χειρουργός - Παίδων

Επιμελήτρια Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου αποφοίτησε το έτος 2004 λαμβάνοντας διακρίσεις και επαίνους για την απόδοσή της. Εργάστηκε, στην Γ΄ χειρουργικής κλινικής ιδιωτικής κλινικής μετά τη λήξη των σπουδών της και για συνολικά 18 μήνες. Εκεί αποκόμισε εξειδικευμένη εμπειρία στη ...