ΑΜΠΕΡΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΜΠΕΡΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Νευροχειρουγός

Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών