Οξεία και χρόνια κνίδωση

Η κνίδωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις του δέρματος. Η κνίδωση χαρακτηρίζεται συνήθως από βλάβες στο δέρμα που έχουν πομφό και ερυθρότητα μαζί με κνησμό («ξύσιμο»). Η κνίδωση, όταν διαρκεί λιγότερο από 6 εβδομάδες, θεωρείται οξεία, αντίθετα όταν διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες ονομάζεται χρόνια.

Τη χρόνια κνίδωση τη διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες, κυρίως:

  • Σε ιδιοπαθή ή αυτόματη κνίδωση όταν δεν υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας που να την προκαλεί. Εμφανίζεται αυτόματα και απρόβλεπτα. Είναι η συνηθέστερη μορφή χρόνιας κνίδωσης
  • Σε φυσικές κνιδώσεις όπως ο δερμογραφισμός, η κνίδωση εκ ψύχους, η χολινεργική κ.ά., στις οποίες κάποιος εξωτερικός παράγοντας όπως η τριβή, το ψύχος, ή η αυξημένη θερμοκρασία προκαλούν το εξάνθημα

Ως επί το πλείστον, τα αίτια της χρόνιας κνίδωσης είναι ακόμη άγνωστα. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα που προκαλεί κνίδωση.

Κατά καιρούς, έχουν θεωρηθεί διάφοροι παράγοντες ότι προκαλούν κνίδωση, χωρίς, όμως, να έχει αποδειχθεί κάποια σχέση ή να υπάρχει σαφής συσχέτιση. Τέτοιοι παράγοντες που προκαλούν κνίδωση είναι οι τροφές, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori), η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (Hashimoto) και το ψυχικό στρες.